การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 3/2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>>>> 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน และกล่าวพบปะในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ ที่ทำการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ศูนย์พัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งได้จัดพิธีสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังในครั้งนี้

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก