การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

รับองค์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ออกโประสาธุชนฯ

เทศบาลนครตรังจัดพิธีตั้งโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรัง ในประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562  >>> 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.22 น. โดยประมาณ เทศบาลนครตรังจัดพิธีตั้งโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรัง ในประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 โดยนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์, นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล, นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลนครตรัง เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต ณ บริเวณประรำพิธี หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก