การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

นายกเทศมนตรีติดตามการใช้งานของตาข่ายดักขยะ

นายกเทศมนตรีนครตรังติดตามการใช้ตาข่ายดักขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่จะลงสู่แม่น้ำลำคลอง >>>>

วันนี้(4ต.ค.62) เวลา 14.30 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เดินทางไปยังบริเวณโรงเรียนดรุโณทัยและหลังสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง เพื่อติดตามการทำงานของตาข่ายดักขยะ ที่สำนักการช่างได้ทดลองดำเนินการจัดทำและติดตั้งเพื่อป้องกันและลดปริมาณขยะที่จะลงไปสู่แม่น้ำลำคลองต่างๆ ซึ่ง ณ ขณะนี้เทศบาลนครตรัง ได้ทดลองติดตั้งตาข่ายดังกล่าว 2 จุดเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา จุดแรกที่บ่อพัก Onsite บริเวณโรงเรียนดรุโณทัย และจุดที่ 2 ที่บ่อพัก Onsite บริเวณหลังสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยตาข่ายดักขยะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. ความยาวตาข่าย 4 ม. มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความแข็งแรงของตาข่ายและปริมาณขยะทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยในอนาคตมีการวางแผนจะติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณแยกสะพานวังยาว และสะพานหมู่บ้านไทรทอง >>>อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือชาวนครตรังทุกท่านให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง หรือรางระบายน้ำต่างๆ เพื่อให้นครตรัง สะอาดและสวยงามสืบไป

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก