การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

รับองค์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าพ่อเสือ

ร่วมพิธีรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าพ่อเสือ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรัง ในประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 >>> 

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรังพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าพ่อเสือ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรัง ในประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก