การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

พิธีจุดประทัดเริ่มพิธีกรรมลุยไฟ ลุยกระเบื้องฯ

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีจุดประทัดเริ่มพิธีกรรมลุยไฟ ลุยกระเบื้อง และ เล่นโทงเทง ของศาลเจ้าส่ามอ่องฮู้ เต้าโบ้วเกง จ.ตรัง  >>> 

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีจุดประทัดเริ่มพิธีกรรมลุยไฟ ลุยกระเบื้อง และ เล่นโทงเทง ของศาลเจ้าส่ามอ่องฮู้ เต้าโบ้วเกง จ.ตรัง ซึ่งได้จัดกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ณ ปะรำพิธีถนนวิเศษกุล หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง โดยการประกอบพิธีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวตรัง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมชมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก