การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

นครตรังลงพื้นที่ให้ความช่วยประชาชนที่ประสบน้ำท่วม

 

ลงพื้นที่นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

**** วันนี้ ( 30 ก.ย.60) นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานได้เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าซ๊อต ****** สืบเนื่องจากตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา จังหวัดตรังมีฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่า 5 ช.ม. ซึ่งในช่วง 02.00 น.ของคืนดังกล่าว ฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำเอ่อล้น รวมทั้งน้ำระบายไม่ทันได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภายในเขตเทศบาลนครตรัง ชาวบ้านต้องรีบขนย้ายข้าวของ เครื่องใช้ขึ้นที่สูง แต่ก็ไม่ทันถ่วงทีเนื่องจากกระแสน้ำไหลเร็ว *******ทั้งนี้ทางเทศบาลนครตรังได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยเบื้องต้นดำเนินการแจกจ่ายอาหารกล่องและน้ำดื่มสะอาดแก่ครัวเรือนที่ประสบเหตุ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง , เตรียมเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน อาทิ ยาลดไข้ ยาท้องร่วง ยาน้ำกัดเท้า, และเตรียมสถานที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังเป็นที่พักชั่วคราว ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,ผู้พิการ ,ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังสั่งกำลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ระดมกำลังเร่งเก็บขยะตกค้างในพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งยังบรรจุกระสอบทรายแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน อย่างไรก็ตามผู้ประสบเหตุสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 199 หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ 075-218777 และ 075-21843.

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก