การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ครัวนครตรังช่วยผู้ประสบอุทกภัย

 

ร่วมกันปรุงอาหารพร้อมรับประทานและบรรจุกล่อง เพื่อแจกให้แก่ผู้ประภัยน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

วันนี้ (1 ตุลาคม 2560) ณ โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง ,นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานฯ คณะครูและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันปรุงอาหารพร้อมรับประทานและบรรจุกล่อง เพื่อแจกให้แก่ผู้ประภัยน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

 

 

 

 

 

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก