การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

 

เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) 

วันนี้ 2 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งเทศบาลนครตรัง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดตรัง ในการจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ณ บริเวณสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) พร้อมทั้งได้จัดเตรียมสถานที่เตรียมให้บริการประชาชน ทั้งนี้เพื่อรองรับประชาชนทั่วไป ที่จะหลั่งไหลเข้ามาร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก