การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ประชาชน ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ฯ

เทศมนตรีนคตรัง รับ-มอบ น้ำดื่มและขนม จากประชาชน ห้างร้าน ที่ร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม หรือสิ่งของสำหรับให้บริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนคตรัง รับ-มอบ น้ำดื่มและขนม จากประชาชน ห้างร้าน ที่ร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม หรือสิ่งของสำหรับให้บริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ***** ทั้งนี้ประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการร่วมสนับสนุนอาหาร (สำเร็จรูป) ที่ไม่ต้องใช้ภาชนะหรือช้อน เช่น แซนวิช ขนมปัง ข้าวเหนียวไก่ -หมู น้ำดื่ม หรือสิ่งของสำหรับให้บริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองคลังเทศบาลนครตรัง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-210782.

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก