การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ห้างร้านต่างๆมอบน้ำดื่มเพื่อใช้แจกประชาชน

เทศมนตรีนคตรัง รับ-มอบ น้ำดื่มและขนม จากประชาชน ห้างร้าน ที่ร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม หรือสิ่งของสำหรับให้บริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยนางสาวโสภา วรานุศิษฏ์ ผอ.กองคลัง รับมอบน้ำดื่มจำนวน 150 แพ็ค จากร้านสุ่นฮวด , ร้าน ส.สุ่นฮวด และร้านวรรธนะการไฟฟ้า ที่นำมามอบให้เทศบาลนครตรัง เพื่อใช้แจกแก่ประชาชน

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก