การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนหน้าหอนาฬิกา โดยนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน นำหล่าพนักงานเทศบาลนครตรัง ร่วมในพิธีตักบาตรฯ

 

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก