การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

พิธีบรรพชาอุปสมทบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 38 รูป 

วันนี้ (16 ต.ค. 60) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 38 รูป ณ วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง โดยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และนางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง ร่วมในพิธีฯ ซึ่งในครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 3 ท่าน ร่วมอุปสมทบ *****โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเพื่อสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง สร้างบุญ สร้างกุศล ให้กับผู้ที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทและญาติพี่น้อง *****นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงงานและดูแลประชาชนของพระองค์ท่านอย่างดีที่สุดมาตลอด ซึ่งในวันนี้จังหวัดตรังมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 129 รูป โดยศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2560 และลาสิกขาในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก