การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ดอกไม้จันทน์..จากใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

บรรจุดอกไม้จันทน์ จำนวน 60,000 ดอก ลงกล่อง เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันนี้ (17 ต.ค.2560) เวลา10.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนท่ากลาง นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง ได้ร่วมกันบรรจุดอกไม้จันทน์ จำนวน 60,000 ดอก ลงกล่อง เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเทศบาลนครตรังได้กำหนดจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) สำหรับดอกไม้จันทน์ทั้ง 60,000 ดอกนี้ เทศบาลนครตรังได้รับการสนับสนุนการจัดทำจากภาคองค์กรต่างๆ อาทิ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน องค์กรจิตอาสาต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกข์ประการ เทศบาลนครตรังจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก