การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

วิธีใช้ยากันแดด

 

อ่านต่อ

โรคหินปูนเกาะกระดูกหู

 

อ่านต่อ

สมองดีเริ่มที่ไอโอดีน

 

อ่านต่อ

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

 

อ่านต่อ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

 

อ่านต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก