การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ตีบ ตัน แตก อันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง

 

อ่านต่อ

อีโคไล ภัยร้ายที่มากับอาหาร

 

อ่านต่อ

การดูแลและป้องกันภาวระแทรกซ้อนของโรคหัวใจเด็ก

 

อ่านต่อ

ไข้เลือดออก ป้องกันได้…

 

อ่านต่อ

ระวัง ! เชื้อโรคร้ายในห้องน้ำ

 

อ่านต่อ

“การรับประทานยาพาราเซตามอลที่ถูกต้อง”

 

อ่านต่อ

แจ้งการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ หรือมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก