การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แนวปฏิบัติ (CODE OF CONDUCT) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆและเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วยแนวปฏิบัติสำหรับ 3 ภาคส่วน คือชุมชนท่อเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว 

อ่านต่อ

มารู้จักอาการบ้านหมุน

 

อ่านต่อ

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้

 

อ่านต่อ

ออกกำลังกาย ต้านข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย

 

อ่านต่อ

โรคเริม (Herpes simpkex)

 

อ่านต่อ

โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

 

อ่านต่อ

ระวัง! กินยานอนหลับ

 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก