การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ระวัง ! เชื้อโรคร้ายในห้องน้ำ

 

อ่านต่อ

“การรับประทานยาพาราเซตามอลที่ถูกต้อง”

 

อ่านต่อ

แจ้งการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ หรือมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติ (CODE OF CONDUCT) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆและเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วยแนวปฏิบัติสำหรับ 3 ภาคส่วน คือชุมชนท่อเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว 

อ่านต่อ

มารู้จักอาการบ้านหมุน

 

อ่านต่อ

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้

 

อ่านต่อ

ออกกำลังกาย ต้านข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย

 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก