การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการย้ายเข้า 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

อ่านต่อ

การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

อ่านต่อ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก