การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

อ่านต่อ

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

อ่านต่อ

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

อ่านต่อ

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

อ่านต่อ

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก