การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

อ่านต่อ

การรับชำระภาษีป้าย

อ่านต่อ

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

อ่านต่อ

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการย้ายออก 

อ่านต่อ

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก