การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก