การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก