การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาหนังสือเรียนและแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก