การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก