การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมฐานติดตั้งเครื่องดักขยะอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก