การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมายกคันบ่อฝังกลบขยะเพื่อยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบขยะ "ทุ่งแจ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมายกคันบ่อฝังกลบขยะเพื่อยืดอายุการใช้งานบ่อฝังกลบขยะ "ทุ่งแจ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3)

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาหนังสือเรียนและแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบสล เด็ก ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก