การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบสล เด็ก ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)

อ่านต่อ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก