การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒)

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)

อ่านต่อ

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก