การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติฯ)

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริม (นม) ระดับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6ภาคเรียนที่ 2)

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาหารเสริม (นม) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2)

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒)

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก