การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น

เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดตรัง

ปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดตรัง

อ่านต่อ

โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ประกวดออกแบบ LOGO

โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ประกวดออกแบบ LOGO

อ่านต่อ

การรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

แจ้งชะลอการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนกันยายน 2561

แจ้งชะลอการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก งบประมาณจึงไม่เพียงพอ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบค่ะ หากมีความสงสัยกรุณาโทรสอบถาม สนง.พมจ.ตรัง เบอร์ 075-218366 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-2555850-7 ต่อ 122,123,147 หรือพมจ.ทั่่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลควรได้รับการยกย่องในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลควรได้รับการยกย่องในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก