การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครตรัง พ.ศ. 2562 -2564

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครตรัง พ.ศ. 2562 -2564

ดาวน์โหลด

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก