เทศบาลนครตรัง

กองวิชาการและแผนงาน

ภารกิจ/พันธกิจ

1. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ

2. การจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิาภพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3. การจัดการด้านกฎหมายเพื่อนดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้

5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่เทศบาลได้ดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบ

6. การจัดระเบียบของงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

7. การดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องและเป้นไปตามเวลาที่กำหนด

8. การจัดระเบียบควบคุมภายใน / การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

9. ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7521-4018

   

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครตรัง ระยะที่ 2... Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ... Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Read More...

- ประกาศราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น... Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซ์้อเก้าอี้ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 190 ตัว และสำหรับโรงเรียนเทศบาล 6... Read More...

- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เวที) Read More...

- ประกาศราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  Read More...

- ประกาศราคากลางรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) Read More...

- ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล -... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Read More...

- ร่างกฎกระทรวง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Read More...

- ใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสี โครงการศิลป์สร้างสุข Read More...

- ใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสี โครงการศิลป์สร้างสุข Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 9 เมษายน 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน เมษายน 2562 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562) Read More...

- ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงาน... Read More...

- ข่าวประชาสัมพันธ์สำนีกงานสถิติจังหวัดตรัง... Read More...

- ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง... Read More...

- กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ฯ Read More...

- ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง โฉนดที่ดิน (ราย นางสาวจำเนียร  ทวนดำ) Read More...

- ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง โฉนดที่ดิน Read More...

- ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก รายนางกิ้น มัทยันต์ โฉนดเลขที่ 24372 Read More...

- ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก รายนางกิ้น มัทยันต์ โฉนดเลขที่ 90867 Read More...

- ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก รายนางกิ้น มัทยันต์ โฉนดเลขที่ 90868 Read More...

- ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก รายนางกิ้น มัทยันต์ โฉนดเลขที่ 90869 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ตำแหน่งครูอาสาพัฒนาการกีฬา Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 73

เมื่อวานนี้ 24

สัปดาห์นี้ 97

เดือนนี้ 801

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 26460

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

   

รายงานประจำปี 2560