การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

เทศบาลนครตรัง

กองวิชาการและแผนงาน

ภารกิจ/พันธกิจ

1. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ

2. การจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิาภพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3. การจัดการด้านกฎหมายเพื่อนดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้

5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่เทศบาลได้ดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบ

6. การจัดระเบียบของงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

7. การดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องและเป้นไปตามเวลาที่กำหนด

8. การจัดระเบียบควบคุมภายใน / การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

9. ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7521-4018

   

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนคลองน้ำเจ็ด ซอย 2... Read More...

- ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองน้ำเจ็ด ซ.2 Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนควนขนุน... Read More...

- ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนควนขนุน ตั้งแต่สะพานควนขนุนถึงสี่แยกไฟแดงควนขนุน Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อวัสดุยางแอลฟัลต์ CMS - 2h (ชนิดบรรจุถัง) จำนวน 1 รายการ Read More...

- ประกาศราคากลางซ่อมแซมกล้องโทรทัสน์วงวรปิด (CCTV) Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินปรับพื้นที่และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองน้ำเจ็ด... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองน้ำเจ็ด Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกันตัง... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 17 มกราคม 2563) Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยอั่งเปา งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักพนักงานระดับกลาง จำนวน 2 หลัง Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 Read More...

- ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1... Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 01/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562 Read More...

- เทศบาลตำบลคลองเต็งดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม)... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562 Read More...

- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกกระทรวงมหาดไทย Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562 Read More...

- ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ Read More...

- รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานสอน Read More...

- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไข เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 23

เมื่อวานนี้ 54

สัปดาห์นี้ 360

เดือนนี้ 1264

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 43814

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561