การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

เทศบาลนครตรัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

- ประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 ชุด Read More...

- ประกาศราคากลางเครื่องพ่นสารเคมีฝอยละออง (ULV) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมรางน้ำฝนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องสารสนเทศอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องพยาบาลอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) Read More...

- มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) Read More...

- การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Read More...

- ประกาศสภาเทศบาลนครตรัง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มีนาคม 2563 Read More...

- ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (ร้อนนี้เพื่อลูกรัก) วันที่ 1-30 เมษายน 2563 Read More...

- รายละเอียด/ใบสมัคร/กำหนดการ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2563 วันที่ 26-28 มีนาคม 2563 Read More...

- ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 Read More...

- ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 Read More...

- การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาใหญ่ Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 Read More...

- มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 Read More...

- ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เภสัชกร... Read More...

- ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานสอน Read More...

- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 146

สัปดาห์นี้ 150

เดือนนี้ 2521

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 48441

Currently are 17 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561