เทศบาลนครตรัง

นครตรังดัดแปลงอุปกรณ์ขุดลอกคลอง

เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ขุดลอกคลองห้วยบริเวณหัวสะพาน ซอยสิริบรรณเก่า เพื่อขุดลอกตะกอนดินที่ทับถมทะให้ลำคลองตื้นเขิน 

วันนี้ (22 มิถุนายน 2561) นายยงยุทธ เบญจวรางกูล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ขุดลอกคลองห้วยบริเวณหัวสะพาน ซอยสิริบรรณเก่า เพื่อขุดลอกตะกอนดินที่ทับถมทะให้ลำคลองตื้นเขิน และเพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้มากยิ่งขึ้นสำหรับในครั้งได้ดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อช่วยในการขนย้ายตะกอนออกจากลำคลอง นายยงยุทธฯ กล่าวว่า ในการขุดลอกคลองดังกล่าว มีปัญหาคือไม่สามารถนำเครื่องจักรหนัก เช่นรถแบ็คโฮลงปฏิบัติงานได้ เนื่องจากดินอ่อนเกินจะรับน้ำหนัก ต้องอาศัยกำลังคนเท่านั้น และการขนย้ายตะกอนดินออกจากลำคลองทำได้ลำบาก ก่อนหน้านี้ใช้กำลังคนในการขนย้ายทำให้เสียเวลาและเสียกำลังคนในการขุดลอก จึงได้ดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อทุ่นแรงในการขนย้ายตะกอนดิน โดยการนำถังน้ำมัน 200 ลิตร ผ่าครึ่งและใช้ลวดสลิงผูกติดกับถังเป้นหุหิ้ว 2 ด้าน และใช้รถกระเช้างานไฟฟ้าในการดึงถังดังกล่าวเทยังรถสิบล้อ ซึ่งวิธีนี้สามารถขนตะกอนดินได้เร็วขึ้น และสามารถเพิ่มกำลังคนขุดลอกได้มากขึ้น

   

- ประกาศประกวดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ Read More...

- ประกาศราคากลางถังขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 200 ใบ Read More...

- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียน จำนวน 145 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 1... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา... Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลงัวนที่ 9 กรกฎาคม 2561) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลงัวนที่ 2 กรกฎาคม 2561) Read More...

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 Read More...

- ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018) Read More...

- การก่อการร้ายตามลำพัง ... ภัยคุกคามใกล้ตัว Read More...

- ข่าวฝากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว Read More...

- รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล... Read More...

- โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร... Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ตำแหน่งครูอาสาพัฒนาการกีฬา Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

วันนี้ 3

เมื่อวานนี้ 48

สัปดาห์นี้ 296

เดือนนี้ 983

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 14865

Currently are 62 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561)

   

นางฟ้าสาร (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)

   

รายงานประจำปี 2560