การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) >>> 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) โดยมีนางธันยากร แพกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิด โดยกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากอดีตศึกษานิเทศน์ นายทวี ทัฬหธีรวัฒน์ และคุณครูยุพิน ทัฬหธีรวัฒน์ อดีตครู รร.ท.1(สังขวิทย์) โดยหลังจากพิธีมอบทุนการศึกษาเสร็จสิ้น นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ยังได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณคณะกรรมการตัดสินกีฬาจากโรงเรียนกีฬา จังหวัดตรัง ที่มาร่วมในการตัดสินการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในครั้งนี้ด้วย โดยหลังพิธีเปิดโครงการเสร็จสิ้น นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ยังได้เข้าร่วมแข่งขันเกมส์เปิดสนาม เกมส์ห่วงสามัคคี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเกมส์เหยียบลูกโป่ง กีฬาแชร์บอล เกมส์วิ่งผลัดลูกโป่ง เกมส์อุ้มลูก เกมส์ชักกะเย่อ เกมส์แต่งตัวลูกน้อย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในประชาชน หน่วยงาน และองค์กร..

.

.

   

- ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 138 รายการ Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 5 และ ร.ร.เทศบาล 6... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล... Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางถังขยะขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 300 ใบ Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 420 ชุด Read More...

- ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ... Read More...

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวทับเที่ยงเมืองเก่า Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Read More...

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) Read More...

- ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง Read More...

- กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2561 - 2565) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562 Read More...

- การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรืององค์กรภาคประชาสังคม (CSO)... Read More...

- ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงาน... Read More...

- ข่าวประชาสัมพันธ์สำนีกงานสถิติจังหวัดตรัง... Read More...

- ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง... Read More...

- กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ฯ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานการสอน (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 61

เมื่อวานนี้ 94

สัปดาห์นี้ 155

เดือนนี้ 1397

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 31931

Currently are 124 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561