การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

เทศบาลนครตรัง

นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) >>> 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) โดยมีนางธันยากร แพกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิด โดยกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากอดีตศึกษานิเทศน์ นายทวี ทัฬหธีรวัฒน์ และคุณครูยุพิน ทัฬหธีรวัฒน์ อดีตครู รร.ท.1(สังขวิทย์) โดยหลังจากพิธีมอบทุนการศึกษาเสร็จสิ้น นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ยังได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณคณะกรรมการตัดสินกีฬาจากโรงเรียนกีฬา จังหวัดตรัง ที่มาร่วมในการตัดสินการแข่งขันกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในครั้งนี้ด้วย โดยหลังพิธีเปิดโครงการเสร็จสิ้น นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ยังได้เข้าร่วมแข่งขันเกมส์เปิดสนาม เกมส์ห่วงสามัคคี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเกมส์เหยียบลูกโป่ง กีฬาแชร์บอล เกมส์วิ่งผลัดลูกโป่ง เกมส์อุ้มลูก เกมส์ชักกะเย่อ เกมส์แต่งตัวลูกน้อย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในประชาชน หน่วยงาน และองค์กร..

.

.

   

- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศราคากลาง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติดคอนกรีต ถ.ภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสติกคอนตรีตถนนสายหลังตลาดสด... Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.กันตัง Read More...

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกีต ถ.วิเศษกุล ซ.5 ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37... Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนคนพิการ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ตลุาคม 2562 Read More...

- ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Read More...

- แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 / พ.ศ.2562 Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 24 กันยายน 2562) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 13 กันยายน 2562) Read More...

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 Read More...

- ให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอเมืองตรังแล้ว... Read More...

- แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตรัง  Read More...

- ให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ.2545 ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน Read More...

- การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM.Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 Read More...

- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 Read More...

- รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไข เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน Read More...

- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 32

สัปดาห์นี้ 291

เดือนนี้ 851

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 38799

Currently are 110 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561