หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบ เทศบาล พ.ศ.2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 ซึ่งได้เปิดดำเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่ทำการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นสำนักงานเทศบาล ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ.2484 เทศบาลได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วดำเนินการเรื่อยมา

จากนั้นในปี พ.ศ.2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2511 รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 14.77 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นมาเทศบาลนครตรังนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลาประกอบกับอาคารสำนักงานเทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสำนักงานให้กว้างขวางขึ้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น จึงได้ทำการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น ทรงไทย ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2521 และได้ทำพิธีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2522 และได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2542

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 674

เมื่อวานนี้ 1334

สัปดาห์นี้ 8496

เดือนนี้ 38648

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 507038

Currently are 109 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions