หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

"นครตรังทันสมัย บริหารจัดการเชิงดุลยภาพและหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

  1. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ในการดำเนินชีวิต
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
  6. เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 651

เมื่อวานนี้ 1334

สัปดาห์นี้ 8473

เดือนนี้ 38625

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 507015

Currently are 82 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions