Cover4.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในตำแหน่งพนักงานจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง

ดาวน์โหลด