หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) เนรมิตพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง 

 

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังทำให้ชุมชนมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติต่อไปในอนาคต 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 739

เมื่อวานนี้ 897

สัปดาห์นี้ 2634

เดือนนี้ 21702

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 224814

Currently are 35 guests and no members online