หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ด้านแพทย์แผนไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย

เทศบาลนครตรัง ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพของประชาชน ลดความแออัดผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จัก และเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพของประชาชน ลดความแออัดผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล อีกทั้ง ยังเป็นการลดอัตราการใช้ยาและผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากยาแผนปัจจุบัน

ทั้งนี้ ศูนย์กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยเทศบาลนครตรัง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 แบ่งการให้บริการออกเป็น เป็น 2 ส่วน คือ คลินิกแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม โดยเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นวดแผนไทย นวดรักษา ประคบสมุนไพร นวดฝ่าเท้า กดจุดท่อนเท้า และการฝังเข็มรักษาโรคภูมิแพ้ อัมพาต อัมพฤกษ์ ปวดเรื้อรัง เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล ให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโรงพยาบาลตรัง และเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่เดิม เป็นการขยายพื้นที่การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ เทศบาลนครตรัง ได้ทำการการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพิ่มเติมอีก 2 หลัง เพื่อรองรับการบริการและต่อยอดโครงการในอนาคต โดยอาคารที่กำลังปรับปรุงเพิ่มเติมจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ ที่ใช้สำหรับเป็นศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง และศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ (Day care) ที่บริการรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ไม่มีผู้ดูแลในช่วงเวลากลางวัน ทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจะมีการจัดตารางเรียน การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนศูนย์อนุบาลหรือเนิร์สเซอรี่นั่นเอง เพื่อช่วยลดปัญหาทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ช่วงบั้นปลายชีวิต เพราะการเติมเต็มความสุขก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกวัย

******************************************************************************

โครงการส่งเสริมดการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 50 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยวิทยากร นายวิศิษฏ์ ก้องสกุล แพทย์แผนไทย และ กิจกรรมสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรตัวอย่างเทศบาลนครตรัง

ทั้งนี้  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณต่างๆ ของสมุนไพร ไปใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยของตนเองและครอบครัวได้ และจัดตั้งสวนสมุนไพรตัวอย่าง หรือแปลงสมุนไพรชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยให้แก่ตัวเองและผู้อื่นในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 745

เมื่อวานนี้ 1334

สัปดาห์นี้ 8567

เดือนนี้ 38719

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 507109

Currently are 94 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions