หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับซื้อขยะรีไซเคิลเดลิเวอรี่ เพื่อรณรงค์ สร้างความตระหนักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ

 ขยะ" เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลได้ยกเป็นวาระแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ตามหลัก 3 R คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการที่ยั่งยืน โดยการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง ,การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการจัดการขยะนั้น มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนส่งเสริมการคัดแยกขยะจากตันทาง การเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ    >>> 

เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีชุมชน มีสถานศึกษา สถานประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายแห่ง มีความหลากหลายในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดขยะที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ การจัดการขยะจึงมีความสำคัญ ซึ่งการบริหารจัดการขยะที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทางที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงปัญหาและต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  จึงได้มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล (รับซื้อขยะเดลิเวอรี่) ถึงหน้าบ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนำไปทิ้ง โดยประเภทขยะที่ออกรับซื้อ ประกอบ ขวดน้ำพลาสติก,ขวดแก้ว,พลาสติกทุกชนิด ,กระดาษทุกชนิด, เหล็กทุกชนิด และกระป๋องอลูมิเนียมทุกชนิด ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถโทรได้ที่ 087-465-3228 และ086-941-2335 เพื่อลงนัดหมายในการรับซื้อขยะ

*************************************************************

นครตรังติดตั้งตาข่ายดักจับขยะก่อนลงสู่ลำคลอง

เทศบาลนครตรัง โดยสำนักการช่างเทศบาลฯ ติดตั้งตาข่ายดักจับขยะจำนวน 2 จุด เพื่อป้องกันและลดปริมาณขยะที่จะลงไปสู่แม่น้ำลำคลองต่างๆ ซึ่งจุดแรกติดตั้งบริเวณบ่อพัก Onsite หลังโรงเรียนดรุโณทัย และจุดที่ 2 บ่อพัก Onsite บริเวณหลังสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยขนาดตาข่ายดักขยะที่ติดตั้งมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. ความยาวตาข่าย 4 ม. สำหรับการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความแข็งแรงของตาข่าย ปริมาณขยะทุกๆ 2 สัปดาห์ และทำการจัดเก็บ ซึ่งขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะจำพวกพลาสติก ทั้งนี้ในอนาคตมีการวางแผนจะติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณแยกสะพานวังยาว และสะพานหมู่บ้านไทรทอง เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะลงสู่ลำคลอง

*************************************************************

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 683

เมื่อวานนี้ 1334

สัปดาห์นี้ 8505

เดือนนี้ 38657

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 507047

Currently are 82 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions