หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

เทศบาลนครตรังร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย กับเทศบาลนครตรัง ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าในมิติทางวัฒนธรรม โดยการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรังได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเป็นการรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกวิธี

*************************************************************

เทศบาลนครตรังจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเพณีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ละเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี อาทิ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิที่ตนเคารพนับถือ เพื่อลอยเคราะห์ของตนเอง เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในครอบครัวและชุมชน โดยเทศบาลนครตรังได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้เรื่องราวของศิลปะวัฒนรรมไทย อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ ช่วยให้คนในชุมชนตลอดจนผู้ที่มาเที่ยวชมงาน ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่งดงาม และร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชนรุ่นหลังสืบไป โดยภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน พิธีลอยกระทง การแสดงวงดนตรี การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน การแสดงคณะกลองยาว การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม/ประเภทความคิด การประดิษฐ์กระทงใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประชาชนทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันกีฬาเซปรักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง การประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมฟังเสียงไก่ขัน เชื่อมความสัมพันธ์คนกะพังสุรินทร์อีกด้วย

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 699

เมื่อวานนี้ 1334

สัปดาห์นี้ 8521

เดือนนี้ 38673

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 507063

Currently are 86 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions