หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชุมการสมัครเป็นสมาชิก"ฐานทรัพยากรท้องถิ่น"

เทศบาลนครตรังจัดประชุมเพื่อสมัครเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ” ขับเคลื่อนการเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

***เมื่อวานนี้ 27 กันยายน 2564 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมการสมัครสมาชิก “ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล
***ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเน้นการทำงานเข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดำเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
***สำหรับการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมฯประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม. ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินการต่างๆ ของโครงการฯ ต่อไป.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 1701

เมื่อวานนี้ 1371

สัปดาห์นี้ 3072

เดือนนี้ 15415

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 380476

Currently are 21 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions