Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมใหญ่รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 80-5604 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้าที่ 2 จาก 13