หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำและแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กร

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำและแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นอกสถานที่

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นอกสถานที่

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนาม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนาม

อ่านต่อ

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

บทความให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

บทความให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

อ่านต่อ

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 292

เมื่อวานนี้ 998

สัปดาห์นี้ 1290

เดือนนี้ 20358

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 223470

Currently are 63 guests and no members online