Cover4.jpg

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อจอแสดงผล LED ชนิดภายนอกอาคาร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ