Cover4.jpg

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้่ำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ