Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับการสาธิต เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับการสาธิต เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด