Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นนำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นนำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง

ดาวน์โหลด