Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศราคากลางเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง

ดาวน์โหลด