Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการซื้อจอแสดงผล LED ชนิดภายนอกอาคาร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการซื้อจอแสดงผล LED ชนิดภายนอกอาคาร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด