Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด