Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

ดาวน์โหลด